Fagráð Æskulýðsvettvangsins

basrn

Hlutverk Æskulýðsvettvangsins er að standa vörð um hagsmuni barna og ungmenna í æskulýðsstarfi. Æskulýðsvettvangurinn líður ekki ofbeldi af neinu tagi innan síns starfs og telur mjög mikilvægt að að sá grundvallarréttur að fá að vera óáreittur sé virtur.

Á vegum Æskulýðsvettvangsins starfar fagráð sem tekur til umfjöllunar kynferðisbrotamál og eineltismál sem koma upp innan þeirra félagasamtaka sem mynda Æskulýðsvettvanginn og aðildarfélaga þeirra.

Fagráðið er skipað þremur einstaklingum, tveimur tilnefndum af Æskulýðsvettvanginum auk fulltrúa félagasamtaka Æskulýðsvettvangsins. Í fagráðinu sitja alltaf tveir óháðir sérfræðingar sem hafa þekkingu, menntun og reynslu sem nýtist við meðferð kynferðisbrotamála og eineltismála. Þegar tilkynning kemur til fagráðsins er framkvæmdastjóri þeirra samtaka Æskulýðsvettvangsins sem tilkynningin varðar kallaður inn í fagráðið og tekur hann þá sæti í fagráðinu við meðferð málsins. Þannig situr framkvæmdastjóri viðkomandi samtaka sem þriðji einstaklingur í fagráðinu.

Sé framkvæmdastjóri samtakanna vanhæfur skal annar yfirmaður innan samtakanna taka sæti í fagráðinu. Í ákveðnum tilvikum getur fagráðið ákveðið að fulltrúi samtakanna taki ekki þátt í málsmeðferð. Í þeim tilvikum getur fagráðið kallað annan óháðan aðila inn í fagráðið ef þörf er á.

Fagráðið tekur við öllum tilkynningum um kynferðisbrot sem koma upp í starfi félagasamtakanna og aðildarfélaga þeirra og heldur utan um skráningu þeirra. Fagráðið sér til þess að tilkynningunum sé komið í réttan farveg og að þær fái viðhlítandi málsmeðferð samkvæmt verklagsreglum fagráðs og landslögum. Jafnframt leiðbeinir fagráðið þolendum um málsmeðferð og sér til þess að þeir fái stuðning eftir því sem við á hverju sinni.

Fagráðið tekur einnig á eineltismálum sem upp koma innan félagasamtakanna og aðildarfélaga þeirra. Hlutverk fagráðsins í eineltismálum er annars vegar að leita viðunandi niðurstöðu í málum með sáttum sé þess nokkur kostur og hins vegar að veita félögum ráðgefandi álit á grundvelli þeirra gagna og upplýsinga sem fagráðinu hafa borist í viðkomandi máli.

Hafir þú orðið fyrir kynferðisbroti, einelti eða annarri óæskilegri hegðun innan þeirra samtaka sem mynda Æskulýðsvettvanginn og aðildarfélaga þeirra getur þú haft samband við fagráð Æskulýðsvettvangsins í gegnum netfangið fagrad@aev.is. Fagráðið sér um að þú fáir þann stuðning sem þú þarft á að halda og leiðbeinir þér um næstu skref.