Æskulýðsvettvangurinn er samstarfsvettvangur Bandalags íslenskra skáta, KFUM og KFUK á Íslandi, Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Ungmennafélags Íslands

Æskulýðsvettvangurinn vinnur að sameiginlegum hagsmunamálum barna og ungmenna í íþrótta- og æskulýðsstarfi og stuðlar að heilbrigðum, uppbyggjandi, vönduðum og öruggum aðstæðum í slíku starfi.

Tilgangur og markmið félagsins er að stuðla að samræðu og samstarfi aðildarfélaganna á sviði leiðtogaþjálfunar, fræðslu- og forvarnarmála, útbreiðslu og kynningar sem og á öðrum sviðum eftir því sem þurfa þykir. Tilgangi sínum og markmiðum hyggst félagið ná með því að standa fyrir námskeiðum, ráðstefnum og öðrum sameiginlegum verkefnum sem lúta að hagsmunum barna og ungmenna.

Stefnuyfirlýsing

Æskulýðsvettvangurinn telur mjög mikilvægt að öllum líði vel í leik og starfi innan Æskulýðsvettvangsins og að sá grundvallarréttur, að fá að vera óáreittur, sé virtur.

Æskulýðsvettvangurinn leggur áherslu á að stuðla að jákvæðum samskiptum þar sem hver og einn sé ábyrgur fyrir orðum sínum og gjörðum. Starfsfólk og sjálfboðaliðar eiga þannig að gæta vandvirkni og samvikusemi og koma fram af umhyggju, heiðarleika og virðingu gagnvart öllum þeim sem starfað er með og fyrir.

Æskulýðsvettvangurinn leggur einnig ríka áherslu á að starfsfólk og sjálfboðaliðar séu fyrirmyndir þátttakenda og sýni góða hegðun og gott fordæmi, jafnt í starfi sem utan þess. Jafnframt telur Æskulýðsvettvangurinn mikilvægt að stuðlað sé að heilbrigðu, uppbyggjandi og vönduðu starfi með börnum og ungmennum.

Vellíðan, velferð og öryggi
Gildi Æskulýðsvettvangsins endurspegla tilgang, markmið og stefnuyfirlýsingu

Stjórn og starfsfólk

Stjórn

Auður Þorsteinsdóttir
Auður Þorsteinsdóttir
UMFÍ
Gunnar Stefánsson
Gunnar Stefánsson
Landsbjörg
Ragnar Þór Þrastarson
Ragnar Þór Þrastarson
Skátarnir
Tómas Torfason (formaður stjórnar)
Tómas Torfason (formaður stjórnar)
KFUM og KFUK

Framkvæmdastýra

Sema Erla
Valdís Helga Þorgeirsdóttir
Framkvæmdastýra

Ráðgjafahópur

Helena Dögg Magnúsdóttir
Helena Dögg Magnúsdóttir
Landsbjörg
Hjördís Rós Jónsdóttir
Hjördís Rós Jónsdóttir
KFUM og KFUK
Katrín Kemp Stefánsdóttir
Katrín Kemp Stefánsdóttir
Skátarnir
Ragnheiður Sigurðardóttir
Ragnheiður Sigurðardóttir
UMFÍ

Félögin sem standa að Æskulýðsvettvanginum

Skátarnir

Markmið skátahreyfingarinnar er að stuðla að uppeldi og þroska barna, unglinga og ungs fólks á þann veg að þeir einstaklingar sem „skátauppeldis” njóta verði sjálfstæðir og sjálfum sér nógir, en jafnframt virkir og ábyrgir samfélagsþegnar sem taka þátt í að bæta þann heim sem við búum í, náttúrulegt og menningarlegt umhverfi og samfélag manna, bæði það sem næst okkur er og á alþjóðavísu.

Opna vef skátanna

KFUM og KFUK

KFUM og KFUK er kristileg æskulýðshreyfing sem hefur það að markmiði að stuðla að heilbrigði einstaklingsins til líkama, sálar og anda. KFUM og KFUK stendur fyrirfaglegu barna- og æskulýðsstarfi en félagið starfrækir fimm sumarbúðir og um 30 æskulýðsdeildir víðs vegar um landið, auk þess að standa fyrir leiðtogaþjálfun og fjölbreyttum viðburðum allt árið um kring. Aðferð Jesú Krists, að mæta hverri manneskju af umhyggju, kærleika og virðingu er í hávegum höfð í öllu starfi KFUM og KFUK.

Opna vef KFUM og KFUK
Landsbjörg er aðili að Æskulýðsvettvangnum

Slysavarnafélagið Landsbjörg

Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi. Félagið er ein stærstu samtök sjálfboðaliða á Íslandi með um 18 þúsund félögum. Starfsemin miðar að því að koma í veg fyrir slys og bjarga mannslífum og verðmætum. Í þeim tilgangi er öflugur hópur sjálfboðaliða til taks ef út af bregður, á nóttu sem degi, allt árið um kring.

Opna vef Landsbjargar
UMFÍ er aðili að Æskulýðsvettvangnum

Ungmennafélag íslands

Ungmennafélag Íslands er landssamband ungmennafélaga. Heiti þess er skammstafað UMFÍ. UMFÍ var stofnað í ágúst árið 1907. Sambandsaðilar UMFÍ eru 28 talsins sem skiptast í 21 íþróttahéruð og 7 ungmennafélög með beina aðild. Alls eru um 460 félög innan UMFÍ með rúmlega 300 þúsund félagsmenn.

Opna vef UMFÍ

Verkefni Æskulýðsvettvangsins

Æskulýðsráð ríkisins

Hlutverk Æskulýðsráðs ríkisins er samkvæmt æskulýðslögum að vera stjórnvöldum til ráðgjafar í æskulýðsmálum, gera tillögur um áherslur og stefnumótun í málaflokknum, veita umsagnir um mál er varða æskulýðsstarfsemi, leitast við að efla æskulýðsstarfsemi félaga, félagasamtaka, skóla og sveitarfélaga og stuðla að samvinnu þessara aðila um æskulýðsmál, efna til funda og ráðstefna um æskulýðsmál, taka þátt í erlendu samstarfi um æskulýðsmál eftir nánari ákvörðun ráðherra, stuðla að þjálfun og menntun forystufólks, leiðbeinenda og sjálfboðaliða og sinna öðrum þeim verkefnum sem ráðherra kann að fela því.

Ráðherra skipar níu fulltrúa í Æskulýðsráð. Fimm fulltrúar skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu æskulýðssamtaka, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. Tveir fulltrúar skulu tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ráðherra skipar formann og varaformann Æskulýðsráðs án tilnefningar. Skipunartími ráðsins er tvö ár.

Framkvæmdastýra Æskulýðsvettvangsins situr í Æskulýðsráði ríkisins fyrir hönd samtakanna.

Ekkert hatur

Eitt af markmiðum Æskulýðsvettvangsins er að stuðla að aukinni vitundarvakningu barna, ungmenna og fullorðinna um einelti og hatursorðræðu á netinu.

Árið 2013 var farið af stað með verkefnið Ekkert hatur – orðum fylgir ábyrgð á Íslandi. Hópur stofnana og samtaka á Íslandi stendur á bak við verkefnið og er hluti af verkefni Evrópuráðsins sem ber heitið No Hate Speech Movement. Fyrir hönd Mennta- og menningarmálaráðuneytisins annast Heimili og skóli, SAFT, SAMFÉS, Landssamband æskulýðsfélaga og Æskulýðsvettvangurinn útfærslu verkefnisins hér á landi í samstarfi við Mannréttindaskrifstofu Íslands.

Verkefninu er ætlað að vekja athygli á hatursorðræðu á netinu, vekja ungt fólk til umhugsunar og hvetja það til að bregðast við. Verkefnið stendur fyrir jafnrétti, virðingu, mannréttindum og fjölbreytileika. Því er beint gegn einelti, hatursorðræðu, kynþáttafordómum og mismunun á netinu.

Auk þess að taka þátt í Ekkert hatur verkefninu stendur Æskulýðsvettvangurinn fyrir vitundarvakningu með námskeiði um hatursorðræðu og börn og ungmenni fyrir þau félagasamtök sem saman mynda vettvanginn, aðildarfélög þeirra og aðra áhugasama.

Ráðgjöf og stuðningur

Einn liður í því að vinna að auknu öryggi barna og ungmenna í íþrótta- og æskulýðsstarfi felur í sér að stuðla að því að öll félagasamtök búi yfir viðbragðsáætlunum, siðareglum, jafnréttis- og mannréttindastefnu, verklagsreglum og öðrum verkfærum sem eru til þess fallin að tryggja heilbrigðar, uppbyggjandi og vandaðar aðstæður fyrir börn og ungmenni í því umhverfi og stuðla að velferð þeirra og vellíðan.

Innan Æskulýðsvettvangsins má finna mikla reynslu og þekkingu á slíku starfi og öllum er frjálst að fá ráðgjöf og stuðning við gerð slíkra verkfæra og innleiðingu þeirra hjá sínum félagasamtökum.